Strona w przebudowie! - Kontakt - telefon 663-663-369  

INFOCAD to przede wszystkim wykształcona kadra szkoleniowców, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje, wśród nich:

 
-m.in. absolwenci Wydziałów: Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału Elektrotechniki i Telekomunikacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jeleniej Górze. 
-główni specjaliści BHP, 
-członkowie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
-wykładowcy stowarzyszeń m.in.: SEP, NOT, SIMP 
-wykładowcy na kursach na uprawnienia energetyczne grup G1, G2 i G3, dla osób ubiegających się o świadectwa
kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru, 
-wykładowcy Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, 
-przewodniczący, członkowie Komisji Szkoleniowych Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Komisji Kwalifikacyjnej przy Radzie Federacji Stowarzyszeń NOT, oraz SIMP, do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. 

Ponadto zaangażowanie oraz wkład kadry firmy w rozwój energetyki, zostało docenione przez Prezydentów RP,
Ministra Przemysłu i Handlu min. medalami oraz Krzyżami Zasług. Kadra została również uhonorowana Odznakami Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP, Naczelnej Organizacji Technicznej NOT. W dziedzinie BHP możemy również, pochwalić się Honorową Odznaką nadaną przez Państwową Inspekcję Pracy.


INFOCAD Piotr Stawski, wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).
Prowadzimy szkolenia:


1. Szkolenia BHP wstępne - Instruktaż ogólny.
2.Szkolenia okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami, osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz pracowników administracyjno-biurowych.
3.Kursy przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia dla osób zatrudnionych na stanowiskach eksploatacji lub dozoru z wykładami i ćwiczeniami w wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych.
4.Kursy specjalistyczny z zakresu zagrożeń od urządzeń elektroenergetycznych.
5.Szkolenia na uprawnienia typu „E” i/lub"D" dla Grupy 1, lub Grupy 2, lub Grupy 3, urządzeń, instalacji i sieci wraz z pomiarami dla Grupy 1 urządzeń, instalacji i sieci.
Dodatkowo sporządzamy:
1. Instrukcje organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (IOBP).
2. Instrukcje eksploatacji stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych, rozdzielni nN, rozdzielni SN (IE).
3. Instrukcje współpracy ruchowej (IWR).
4. Procedury badań i kontroli elektronarzędzi.
Ponadto prowadzimy:
1. Prace eksploatacyjne i dozorowe rozdzielni nN, SN, stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych.
2. Prace kontrolno-pomiarowe instalacji, urządzeń i narzędzi elektroenergetycznych.

Przy konstruowaniu ofert szkoleniowych firma korzysta z bazy danych MRPiPS www.kwalifikacje.praca.gov.pl.
Ponadto firma współpracuje z pracodawcami oraz ośrodkami metodycznymi, celem dostosowania szkoleń do rynku pracy i oczekiwań pracodawcy. Dlatego praktyczne ćwiczenia/warsztaty, prowadzimy często w środowisku pracy pracownika, przy wykorzystaniu niezbędnych narzędzi, nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Oferujemy również, dogodne warunki szkoleń dla osób niepełnosprawnych (szkolenia w miejscu pracy, dojazd do kursanta, sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo).